Odpływ dla skrzyżowania w Guzewie - Gmina Rzgów

Odpływ dla skrzyżowania w Guzewie

zdjęcie
Rozpoczęła się przebudowa odwodnienia, chodników  i skrzyżowania w Guzewie – na drodze powiatowej nr 2916E i drodze gminnej.
Projekt obejmuje przebudowę czterech odcinków dróg: ul. Edukacyjnej w kierunku Gospodarza, w stronę Prawdy, drogi gminnej w kierunku Czyżeminka, a także drogi gminnej kierunku Babich.  Remont jezdni zakończy się rozłożeniem nowego asfaltu grubości 5 centymetrów. Wyremontowane zostaną chodniki, powstaną nowe zjazdy indywidualne do posesji. 

Nawierzchnie bitumiczne zostaną zastąpione betonową kostką. Na odcinkach, gdzie brak krawężnika, przewidziano jego uzupełnienie. Natomiast istniejące nawierzchnie z betonowej kostki zostaną przełożone w dowiązaniu do zaprojektowanego krawężnika. Projekt przewiduje też remont zatoki postojowej w półmetrowym pasie za krawężnikiem.

W zakres inwestycji wchodzi odwodnienie pasa drogowego, ponieważ do tej pory po ulewnych deszczach woda nie ma swobodnego odpływu z asfaltowej jezdni. Jak dowiadujemy się od Zbigniewa Snelewskiego, kierownika Referatu Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, aby poprawić spływ wody z jezdni, zaprojektowano ścieki przykrawężnikowe z betonowej kostki.

Zachowane zostanie istniejące odwodnienie rowami – projekt przewiduje jedynie przedłużenie istniejącego rowu krytego w ciągu drogi gminnej (kierunek Czyżeminek) oraz wykonanie punktowych oraz liniowych elementów odwodnienia, zbierających wodę z pasa jezdni do istniejących i zaprojektowanych rowów krytych.

W przetargu na modernizację skrzyżowania wzięły udział 4 firmy – wygrała spółka z gminy Andrespol, która zaproponowała cenę prawie 243 tysiące złotych oraz 5 lat gwarancji.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót