Parafialni eksperci, zdolni plastycy - Gmina Rzgów

Parafialni eksperci, zdolni plastycy

zdjęcie
W niedzielę, 9 czerwca 2019 r. po mszy o godz. 11.30 odbyło się podsumowanie  konkursu: „Dzieje parafii i Kościoła w historii Rzgowa”. Patronat objęli: burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie, kierowana przez Annę Malinowską.
Konkurs odbył się w dwóch kategoriach. W pierwszej wzięli udział uczniowie klas IV-VI i klas VII-VIII oraz uczniowie  klas gimnazjalnych. Uczniowie ci musieli wykazać się wiedzą o dziejach naszej parafii i Kościoła. Do konkursu zgłosiło się 35 uczniów. Wszyscy wzięli udział w konkursie wiedzy na etapie szkolnym. Pięciu uczniów  z każdej szkoły, którzy uzyskali najwyższe wyniki pisało test wiedzy na etapie gminnym. To z tego grona Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców.

Natomiast uczniowie z klas I-III mieli do wykonania makietę naszej świątyni parafialnej. W tej rywalizacji wzięło udział ośmioro uczniów. Niektóre prace zostały wykonane samodzielnie przez dzieci, w inne zaangażowali się  również rodzice. Dlatego też Komisja Konkursowa oceniła makiety w dwóch kategoriach: praca samodzielna i dzieło rodzinne.

W kategorii makiety kościoła wykonanej samodzielnie:
I miejsce zajęła „Baletnica”, czyli Natalka Mikołajczyk z kl. I c w Rzgowie, II miejsce zajął uczeń ze SP w Guzewie Mikołaj Jurek, natomiast III miejsce zajął „Kotek” czyli Ania Kotusiewicz z klasy II c w Rzgowie oraz „ Vani” z I a w Rzgowie, czyli Vanessa Michalak.

Jeżeli chodzi o dzieło rodzinne to I miejsce zajęła praca podpisana pseudonimem „Koala”, którą wykonała Alicja Pietraszczyk z I c wspólnie z mamą, II miejsce  zajęła „ Liwka”, czyli Kornelia Salska z I b razem z rodzicami. Komisja przyznała również dwa III miejsca dla: „Tęczy” i jej rodziców (Leny Sztandor z II b) oraz dla „Robina” z I b, czyli Przemka Michalskiego i jego siostry.

W konkursie wiedzy w klasach starszych wyróżnienie otrzymali:
Patrycja Owczarz  ze szkoły w Guzewie oraz Karolina Szamburska ze szkoły w Kalinie
III m – Klaudia Karp z klasy gimnazjalnej w Rzgowie
II miejsce  – Klaudiusz Poltz  gimazjalista ze Rzgowa
I miejsce - Bartłomiej Potakowski ze szkoły w Kalinie.

W klasach młodszych wyróżnienie otrzymali : Aleksandra Karp z SP w Kalinie i Oskar Salski    ze Rzgowa.
III m - Piotr Gałkiewicz ze Rzgowa
II m - Marcel Frączak ze Rzgowa
I miejsce – Antonii Nettik ze Rzgowa
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe  dyplomy i drobne upominki za udział.

Oprac. Elżbieta Wira
Fot. Oliwia Frączak, Jarosław Nettik, Magdalena Mikołajczyk
Podziękowanie
Uczniowie biorący udział w konkursie pragną podziękować wszystkim, którzy przyczynili się zorganizowania wydarzenia: burmistrzowi Mateuszowi Kamińskiemu i Annie Malinowskiej za objęcie całego przedsięwzięcia patronatem, a także sekretarz gminy Katarzynie Berczak-Lato, Sylwie Kucie z biblioteki, które bardzo aktywnie włączyły się w przeprowadzenie konkursu. Uczestnicy dziękują za ufundowanie nagród przez Urząd Miejski, bibliotekę oraz księdza proboszcza Krzysztofa Florczaka.
powrót