Plastycznie o zapobieganiu pożarów - Gmina Rzgów

Plastycznie o zapobieganiu pożarów

zdjęcie
W czwartek, 9 stycznia 2020 r. w hallu rzgowskiego ratusza podsumowano na szczeblu gminnym Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Zapobiegajmy pożarom”. Konkurs zyskał patronat burmistrza. 23 grudnia 2019 r. komisja konkursowa w składzie: Mateusz Kamiński, Dariusz Krzewiński, Joanna Papuga-Rakowska i Justyna Daniel oceniła 49 prac plastycznych zgłoszonych do konkursu, zorganizowanego przez  Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i zarządy oddziałów związku przy
 współpracy innych instytucji i organizacji.

Przy ocenie prac komisja konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka pracy i jej wartości artystyczne. Komisja przyznała następujące nagrody:
Kategoria I:  przedszkola
Nagrody:
1 .Bianka Bednarczyk – lat 5 przedszkole „Akademia uśmiechu” Rzgów
2. Magdalena Szarf – lat 4  przedszkole „Akademia uśmiechu” Rzgów
3. Jagoda Grodzka – lat 5 przedszkole „Akademia uśmiechu” Rzgów
4. Anna Pietraszczyk – lat 5 przedszkole publiczne Rzgów
5. Igor Świątek – lat 4 przedszkole „Akademia uśmiechu” Rzgów

Kategoria II: szkoły podstawowe  klasy I-III :
Nagrody:
1. Natalia Kunka –klasa lII   lat 9 Szkoła Podstawowa Guzew gmina Rzgów
2. Kinga Sykuła -  klasa III lat 9  Szkoła Podstawowa Guzew
3. Anna Florczak – klasa III lat 9 Szkoła Podstawowa Guzew
4. Karina Ciosek – klasa III lat 9 Szkoła Podstawowa Guzew
5. Adam Hibner klasa III lat 9  Szkoła Podstawowa Guzew

Kategoria III: szkoły podstawowe klasy IV-VI:
Nagrody:
1. Martyna Rózga – klasa VI lat 11 Szkoła Podstawowa Guzew, gmina Rzgów
2. Oskar Herman klasa VI lat 12 Szkoła Podstawowa Guzew
3. Natalia Zagajewska klasa VI lat 12 Szkoła Podstawowa Guzew
4. Oliwier Skrobiszewski klasa IV lat 10 Szkoła Podstawowa Kalino, gmina Rzgów
5. Maja Binkowska klasa IV lat 10  Szkoła Podstawowa Kalino

Kategoria IV: szkoły podstawowe  klasy VII-VIII
Artur Sarnowiak klasa VII lat 12 Czyżeminek, gmina Rzgów
Kategoria V: szkoły ponadpodstawowe
nie przyznano
Kategoria VI :dorośli
Renata Furga

Tekst: Jarosław Rychlewski
Fot. Włodzimierz Kupisz
powrót