Prezent za 800 tysięcy za frekwencję - Gmina Rzgów

Prezent za 800 tysięcy za frekwencję

zdjęcie
W poniedziałek, 27 lipca 2020 r. burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński wraz z naczelnikiem jednostki OSP Starowa Góra - druhem Januszem Pacześniakiem - odebrali promesę na zakup nowego średniego auta, który wygrała gmina Rzgów w konkursie Bitwa o Wozy podczas II tury wyborów prezydenckich.
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy za prawie 800 tysięcy złotych  zostanie w całości sfinansowany przez  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W wywiadzie udzielonym stacji telewizyjnej TVN we wtorek, 28 lipca, burmistrz M. Kamiński powiedział, że wóz będzie zabudowany w ciągu kilku miesięcy, nie później jednak niż do końca roku. Wręczenie promesy jest okazją do zwrócenia uwagi na niezwykłą aktywność wyborczą mieszkańców całej gminy, a w szczególności największego sołectwa Starowej Góry, w którym do urn poszło cztery piąte mieszkańców.

W tym roku jednostka OSP Starowa Góra wystąpiła o nowy samchód ratowniczo-gaśniczy, ale nie otrzymała dofinansowania. Stary wóz gaśniczy ma prawie 40 lat i jest już technicznie zawodny. To zmobilizowało mieszkańców sołectwa wokół wspólnego celu, jakim było zdobycie pieniędzy za rekordową frekwencję w czasie wyborów prezydenckich.

Jednak nic jeszcze nie jest przesądzone. W regulaminie konkursu „Bitwa o Wozy" jest zapisane, że ostateczną decyzję o  miejscu stacjonowania wozu podejmie komendant główny Państwowej Strazy Pożarnej. Wiele jednak wskazuje na to, że jednostką, która otrzyma pieniądze na nowy wóz będzie jednostka z sołectwa, w którym była największa frekwencja w II turze wyborów prezydenckich.

- Podziękowania za najwyższą w starym województwie łódzkim należą się wszystkim mieszkańcom gminy Rzgów - podkreślił naczelnik OSP Starowa Góra Janusz Pacześniak.

Przypomnijmy, ze wyższą frekwencję odnotowano w gminie Nowosolna, ale ona zdobyła wóz już w I turze wyborów.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
Fot. z uroczystości w resorcie: Janusz Pacześniak
powrót