Ruszyły Mikrogranty Rzgów' 2021 - Gmina Rzgów

Ruszyły Mikrogranty Rzgów' 2021

zdjęcie
Już od dzisiaj można zgłaszać projekty do Centrum OPUS. Powstało ono w 1999 r. z myślą o tym, by ułatwić ludziom działanie na rzecz innych. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych (NGO).
Kwota mikrograntu:
• od 2 000 zł do 4 000 zł (na projekty grup nieformalnych/samopomocowych i organizacji pozarządowych)
• od 2 000 zł do 5 000 zł  (na wzmocnienie i rozwój młodej organizacji)
Pula środków na konkurs wynosi 30 tysięcy złotych.

Można uzyskać mikrogrant na:
a. wydarzenia realizowane na rzecz gminy Rzgów i jej mieszkańców;
b. projekty wzmacniające rozwój młodych organizacji pozarządowych z terenu gminy Rzgów poprzez m. in:
- działania edukacyjne dla członków stowarzyszenia, członków zarządu, pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji
- konsultacje i działania doradcze wspierające rozwój organizacji,
- zakup potrzebnego sprzętu,
- działania promocyjne, w tym druk materiałów;
c. projekty pobudzające aktywność mieszkańców gminy Rzgów;
d. projekty służące rozwojowi społeczności lokalnej oraz wzmacniające tożsamość regionalną poprzez:
- promocję tradycyjnych produktów regionalnych;
- organizowanie imprez, wystaw, konkursów promujących gminę,
- warsztaty rękodzieła ludowego i twórczości folklorystycznej.
e. projekty dotyczące promocji kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji poprzez:
• wsparcie wydarzeń sportowych;
• imprezy krajoznawcze oraz imprezy z zakresu turystyki aktywnej na terenie gminy Rzgów, promujące atrakcje regionu oraz szlaki turystyczne;
• konkursy i turnieje o zasięgu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim z zakresu wiedzy krajoznawczej o gminie.
f. projekty dotyczące promocji gminy poprzez:
• organizowanie konkursów na temat wiedzy o regionie;
• promocja walorów kulturowych i przyrodniczych regionu;
• promocja wydarzeń kulturalnych;
• promocja istniejących produktów turystycznych.
g. małe projekty lokalne z zakresu ładu przestrzennego, zieleni gminnej i zadrzewień za zgodą właściciela zieleni
h. niewielkie projekty inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (tzw. mała infrastruktura)

Projekty wstępne składane są w wyłącznie w generatorze znajdującym się na stronie Operatora: opus.org.pl, w zakładce Konkursy: Gmina Rzgów.
Termin składania projektów do – 30 kwietnia 2021 r.
Okres realizacji projektów powinien przypaść w okresie od 21 maja 2021 r. do 14 listopada 2021 r.
Fot. przykładowe


powrót