Rzgów gospodarzem Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny - Gmina Rzgów

Rzgów gospodarzem Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

zdjęcie
W czwartek 9 maja w Urzędzie Miejskim w Rzgowie obradowała Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny. Na sali posiedzeń zebrało się około 40  starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów. Łódzki Obszar Metropolitalny tworzy bowiem 28 gmin i 5 powiatów: grodzki Łódź, brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki i zgierski.
Gospodarzem posiedzenia był burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, obrady prowadziła Joanna Skrzydlewska – wiceprezes Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, a wśród uczestników obrad znaleźli się m. in. Andrzej Opala – starosta powiatu łódzkiego wschodniego, Renata Kobiera - starosta brzeziński, Grzegorz Mackiewicz - prezydent Pabianic  i prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

Samorządy skupione w stowarzyszeniu to miasta i wsie zajmujące obszar 2,5 tysiąca kilometrów kwadratowych o ludności 1,1 miliona. Stowarzyszenie jest poważnym partnerem dla zarządu województwa i strony rządowej w rozmowach na temat unijnego dofinansowania  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego.

Gmina Rzgów korzysta obecnie ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny na budowę kanalizacji w Starowej Górze i Starej Gadce dla ponad 1700 mieszkańców i na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rzgowie.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót