Ostatnia studnia na ul. Czartoryskiego - Gmina Rzgów

Ostatnia studnia na ul. Czartoryskiego

zdjęcie
W Starej Gadce zbliżają się do finału prace kanalizacyjne w ul. Czartoryskiego na odcinku 1476 metrów bieżących. Ekipa wykonawcza zagrzeje tu miejsca najwyżej do końca tygodnia.
- Ostatnim  etapem budowy tego odcinka kanalizacji jest nietypowo zagłębiona studnia, którą wykonawca musi osadzić głębiej o około 70 centymetrów niż zazwyczaj - poinformował Bogdan Błaziński, inspektor nadzoru z Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie. - Dzięki temu zachowamy odpowiedni spadek rury, umożliwiający grawitacyjny odbiór ścieków. Normalnie, takie studnie wpuszcza się tylko na głębokość 160-180 centymetrów.

Ponieważ na ul. Czartoryskiego będzie głębiej, więc w razie awarii monter miałby ograniczoną swobodę ruchu. Dlatego budowniczowie zastosują dodatkowy krąg o wewnętrznej średnicy półtora metra, co zagwarantuje swobodne poruszanie.

W Starowej Górze mieszkańcy 50 posesji już korzystają z kanalizacji. Najwięcej podłączonych posesji znajduje się przy ul. Stropowej. W tym rejonie rurociąg odbiera ścieki od grudnia zeszłego roku. Wkrótce rozpoczną się roboty w ul. Inspektowej na odcinku ponad 800 mb. W dalszej kolejności wykonawca powinien wejść na ul. Zamkową.

Tymczasem w Starej Gadce po zakończeniu prac kanalizacyjnych w ul. Czartoryskiego, brygada wykonawcza przeniesie się na 1200-metrowy odcinek ul.  Usługowej. W  ulicach Czartoryskiego i Usługowej przewidziano budowę łącznie 43 studni zaworowych. Do każdej z nich można podłączyć od dwóch do czterech posesji.

- Z zainstalowaniem indywidualnych przyłączy od kanalizacji do posesji należy poczekać do uzyskania warunków technicznych z Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie – przypomina Bogdan Błaziński, inspektor nadzoru. - Obecnie, przeprowadzam kontrolę około 1-2 nowych indywidualnych przyłączy dziennie.

Włodzimierz Kupisz
Fot. Bogdan Błaziński
powrót