Truje 76 „kopciuchów” mniej - Gmina Rzgów

Truje 76 „kopciuchów” mniej

zdjęcie
6 listopada, na środowym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie podsumowano akcję wymiany starych pieców węglowych „kopciuchów” na niskoemisyjne żródła ciepła.
W II etapie wymiany pieców dla mieszkańców gminy Rzgów wykorzystano około 700 tysięcy złotych  przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Za tę kwotę zlikwidowano 76 „kopciuchów”.

W ich miejsce zainstalowano 57 pieców gazowych, 12 nowoczesnych pieców węglowych spełniających najostrzejszą normę ochrony środowiska, 6 pieców na biomasę i pompę cieplną.

Nie wykorzystano kiludziesięciu tysięcy złotych, które trzeba było oddać funduszowi. Jednym z powodów było to, że gazu nie podłączono kilkunastu odbiorcom na czas. Wina leżała po stronie gazowni. Niestety, dofinansowanie przepadło z powodu przekroczenia terminu. Kilka osób zrezygnowało z realizacji umowy na wymianę pieców i nie zawiadomiło o tym magistratu. Z pieniędzy tych mogły skorzystać osoby z listy rezerwowej, ale już nie zdążyły.

Listopad należy do miesięcy, kiedy „kopciuchy” najbardziej zanieczyszczają powietrze. Kiedy przyjda pierwsze mrozy, w teren wyruszą mieszane kontrole złożone z pracowników magistrackich i policjantów. Będą reagować na bieżące skargi mieszkańców na sąsiadów, którzy wrzucają co popadnie do pozostałych jeszcze „kopiuchów”.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych poprowadził Stanisław Zaborowski. Wzięli w nim  udział: burmistrz Mateusz Kamiński, wiceburmistrz Małgorzata Rózga, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Bartoszewski oraz urzędnicy zaangażowani w ochronę środowiska oraz pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, którzy odpowiadali na pytania radnych.
  
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
Fot. przykładowe/Urząd Miejski w Wadowicach
powrót