Umowa na dofinansowanie OSP z gminy Rzgów - Gmina Rzgów

Umowa na dofinansowanie OSP z gminy Rzgów

zdjęcie
7 czerwca w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej podpisano umowy na dofinansowanie sprzętu ratowniczego dla 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z  naszej gminy. W spotkaniu gminę Rzgów reprezentowali: burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński oraz skarbnik gminy Anna Czarnocka.
Dzięki pozyskanym środkom jednostki OSP otrzymają wyposażenie i sprzęt niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, które zagraża zdrowiu i życiu poszkodowanych. Całkowity koszt zadania to 107 117  zł., z czego 106 046 to kwota dofinansowania tj. 99% kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu  zostaną zakupione min. torby medyczne, defibrylatory oraz pozostały sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP.

Wniosek gminy Rzgów został złożony w ramach VIII naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań, ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na rok 2018. Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.

Tekst i fot. Miron Ossowski
główny specjalista ds. rozwoju i promocji gminy
powrót