Uzgodnienia z gazownikami - Gmina Rzgów

Uzgodnienia z gazownikami

zdjęcie
inicjatywy Urzędu Miejskiego w Rzgowie pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa i Referatu Inwestycji oraz burmistrz Mateusz Kamiński odbyli spotkanie z przedstawicielami łódzkiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa.
Celem spotkania „gazowników” i urzędników rzgowskiego magistratu było omówienie planów inwestycyjnych i remontowo-konserwacyjnych, które w tym roku ma zamiar przeprowadzić na terenie gminy gazownia z Łodzi. Burmistrz Kamiński zwracał uwagę, aby prace, które chcą prowadzić gazownicy były skorelowane z planami inwestycyjno-remontowymi przeprowadzanymi w tym roku w Gminie Rzgów, a także z planami inwestorów, którzy pojawiają się w Rzgowie. Chodzi bowiem o to, aby nie zdarzały się sytuacje, że Gmina lub ewentualnie inwestor przeprowadzi jakieś roboty drogowe, a następnie ekipy z gazowni będą ponownie „pruć” ulicę, aby wykonać swoje prace. Podsumowując, osoby biorące udział w spotkaniu uzgodniły, że w zakresie planowania robót będzie następowało porozumienie, aby były one przeprowadzane w sposób skoordynowany i jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców.
powrót