W Kalinku chodniki i odpływy jak z katalogu - Gmina Rzgów

W Kalinku chodniki i odpływy jak z katalogu

zdjęcie
Zaawansowane są prace przy jednej z najdroższych inwestycji drogowych - w Kalinku, która jest wspólnym przedsięwzięciem finansowym gminy Rzgów oraz Starostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Roboty skupiają się przy wykonaniu podbudowy chodników i okrawężnikowaniu chodnika. Wykonawca zajął się już rowami odpływowymi, które po ułożeniu betonowych prefabrykatów będą przypominały kanały. Droga na remontowanym odcinku jest przejezdna, ale w praktyce jednokierunkowa. I trzeba jechać powoli, bo każde auto przy tej pogodzie podnosi tumany pyłu.
.Przebudowę drogi powiatowej nr 2909E w Kalinku wykonuje konsorcjum firm z Mińska Mazowieckiego, które wygrało przetarg aż z 9 konkurentami. Konsorcjum zaoferowało wyremontowanie 734 metrów bieżących jezdni za 1 milion 465 tysięcy złotych. Przewiduje się regulację szerokości jezdni do 5,5 metra.

Cena obejmuje również wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych półtorametrowej szerokości, budowę 954 metrów kwadratowych chodników po południowej stronie, wyłożenie kostki na ponad 744 metrach kwadratowych zjazdów z posesji. Zakres przebudowy obejmuje odwodnienie ulicy do rowów, wymianę wyeksploatowanych rur pod zjazdami z posesji, odmulenie i umocnienie rowów przy pomocy prefabrykatów betonowych. Będą wykonane ścieki podchodnikowe. Warunkiem przetargu jest  dokończenie inwestycji do końca sierpnia bieżącego roku.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót