Wielka inwestycja za lasem - Gmina Rzgów

Wielka inwestycja za lasem

zdjęcie
W poniedziałek w południe, 30 września 2019 r. burmistrz Mateusz Kamiński, Radosław Pełka  - przewodniczący Rady Miejskiej i Beata Jasiukiewicz - dyr. GZWiK otworzyli zmodernizowana, powiększoną dwukrotnie oczyszczalnię ścieków. Obiekt popularnie zwany „Inwestycją za lasem” kosztował blisko 17 mln zł, z czego połowę otrzymaliśmy w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Lata 2014-2020.
Burmistrz M. Kamiński powiedział przed przecięciem wstęgi, ze ta inwestycja łączy pokolenia. Jest kontynuacją społecznej inicjatywy budowy oczyszczalni ścieków, podjętej w latach 90. Uroczystość z udziałem radnych, sołtysów, pracowników Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego, projektantów i wykonawców odbyła się przed nowoczesną suszarnią osadów ściekowych.

Zastosowano tu rozwiązania techniczne na miarę XXI wieku m. in. pompę ciepła odzyskującą energię ze ścieków. Suszarnia przypominająca ogromną szklarnię produkuje granulat nadający się świetnie jako nawóz do gospodarstw rolnych. Taka technologia jest wykorzystywana dopiero w trzech miejscach w województwie łódzkim. Rzgowska suszarnia – w odróżnieniu od pozostałych – nie emituje przykrego zapachu. Czuć tu ziemię orną dobrej klasy, a nie osad pochodzący z nieczystości.

Odzyskiwanie energii ze ścieków - podkreślił burmistrz Mateusz Kamiński – nie tylko służy ochronie wody w Nerze, ale również przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery! Inwestycja zrealizowana została w bardzo krótkim okresie 15 miesięcy. Uzyskanie dofinansowania unijnego było możliwe dzięki uczestnictwu gminy Rzgów pracach stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny. Znaczenie oczyszczalni ma charakter ponadgminny – jej unowocześnienie i podwojenie możliwości oczyszczania wpływa na poprawienie czystości Stawów Stefańskiego – już w granicach Łodzi.

W swoim wystąpieniu burmistrz Rzgowa podkreślił, że inwestycja przy ul. Stawowej jest krokiem w przyszłość. Zabezpiecza bowiem oczyszczanie ścieków przez kilkadziesiąt lat. Została skojarzona z budową kanalizacji w 23 ulicach w Starowej Górze i Starej Gadce, gdzie możliwość przyłączenia się do sieci zyska docelowo około 1700 mieszkańców. Grubo ponad pół tysiąca już podpięło się do nowej kanalizacji.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
powrót