Odwodnienia w 2018 roku - Gmina Rzgów

Odwodnienia w 2018 roku

zdjęcie
Projekty, konserwacja i wykonanie rowów odpływowych w 2018 r. należały do jednych z najważniejszych zadań infrastrukturalnych w gminie Rzgów.
- Jeśli chodzi o I etap odwodnienia terenów Starowej Góry to środki zarezerwowane w budżecie 2018 r. były przeznaczone na modernizację oraz bieżącą konserwację urządzeń odwadniających – mówi Adam Stawiany, p. o. kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Rzgowie. - Wiele prac udało się wykonać przy udziale pracowników komunalnych, a koszt większości poniższych robót ograniczył się do zakupienia paliwa dla sprzętu. Prace polegały na mechanicznym oczyszczeniu rowów na odcinkach:
- pomiędzy rowem odprowadzającym wodę z Starowej Góry w kierunku Rzgowa do ul. Wójtowskiej (długość ok. 230 m)
- odcinek od ul. Wójtowskiej w kierunku Konstantyny (długość ok. 130 m)
- od ulicy Sałatowej w kierunku Konstantyny (odcinek ok. 210 m)
- pomiędzy wylotem z kanału od ulicy Dachowej do ul. Centralnej (odcinek 90 m)
- odcinek pomiędzy ul. Centralną a przejściem pod ul. Kanałową (odcinek 220 m)
- odcinek od ul Szklarniowej w kierunku ul. Dachowej  (60 m)
- odcinek położony wzdłuż ul. Inspektowej (250 m)
- odcinek rowu od ul. Kwiatowej do granicy Starowej Góry (260 m)
- nowy odcinek rowu wzdłuż ul. Szklanej (200 m)
- odtworzenia rowu odwadniającego pomiędzy ul. Letniskową a ul. Wąwozową było najbardziej kosztowna inwestycją odwodnieniową 2018 roku  - kosztowało 100 tysięcy złotych.
- naprawa odwodnienia w Rzgowie przy ul.Kusocińskiego w pobliżu skrzyżowania z ul. Reja


Największym kosztem materiałowym było zakupienie za 81 tysięcy złotych rur PCV do wykonania odwodnień ul. Szklanej, ul. Okiennej, które to prace będą kontynuowane w tym roku jak tylko pogoda na to pozwoli. Referat Gospodarki Komunalnej wydał około 200 tysięcy złotych na odwodnienia ulic w gminie Rzgów.

W ubiegłym roku Referat Inwestycji zlecił naprawę odwodnienia ul. Kusocińskiego w pobliżu skrzyżowania z ul. Reja w Rzgowie. Ze względów proceduralnych, wykonanie projektu i odwodnienia oraz chodnika przy ul. Glinianej w kierunku Strugi w Rzgowie przeszło na ten rok. Na dniach zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie projektu odwodnienia nawierzchniowego ul. Sucharskiego nr 8,12 14, 16 i 18 w Rzgowie. Na ten rok przeszła przebudowa rowu odwadniającego w Kalinku od nr. 71 do stawu przy placu zabaw.

Włodzimierz Kupisz
Fot. archiwum
powrót