Po węgiel z dowodem osobistym - Gmina Rzgów

Po węgiel z dowodem osobistym

zdjęcie
Kiedy wychodzi się wieczorem na spacer z psem w niżej położonej części Rzgowa, nos zatyka nieprzyjemny zapach dymu pochodzącego ze spalania nieokreślonego opału. Jest tak intensywny, że przez całe lata nie można się do niego przyzwyczaić. 
Mniej spalin z kominów, bo drogo

Wieczorne zadymienie jest i tak już mniejsze niż kilkanaście lat temu – mówi  Krystyna Ostojska, współwłaścicielka składu opału w Rzgowie. - W tym czasie wielu naszych stałych klientów poprzechodziło na ogrzewanie gazowe lub olej opałowy. Zmieniają się nawyki mieszkańców pod wpływem kampanii ochrony środowiska. Opakowań plastikowych już się nie wrzuca do paleniska, bo i tak trzeba płacić za odbiór posegregowanych śmieci.

Ogrzanie średniej wielkości domu jednorodzinnego olejem opałowym  kosztuje rocznie 5 tysięcy złotych i drożej, a cena 1 tony grubego węgla to przeciętnie 1030 złotych. Oszczędności na opale wymuszają na mieszkańcach ogrzewanie tylko potrzebnych danego dnia pomieszczeń np. pokoju dziecięcego,  jednego z kilku pozostałych pokoi, kuchni czy łazienki. Zakręcanie lub przykręcanie kaloryferów także przekłada się na mniejszą emisję spalin.

Zatrutego powietrza nie określa się w gminie Rzgów „na nosa”, bo wynik byłby zbyt subiektywny. W poszczególnych sołectwach mamy stacje pomiarowe, a aktualne wyniki można przeczytać na stronie internetowej rzgow.pl

Prawie 50 tysięcy zgonów rocznie w Polsce, spowodowanych zatrutym powietrzem i zmiany klimatyczne wymuszają rewolucyjne zmiany w zasadach handlu opałem i konieczność wymiany starych pieców.

Uchwała antysmogowa i inne

Z dniem 1 maja 2018 roku weszła w życie uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie  ograniczeń w zakresie wykorzystania instalacji grzewczych, co ma doprowadzić  do poprawy jakości powietrza. W sposób oczywisty przyczyni się to do poprawy stanu zdrowia oraz może wpłynąć na długość naszego życia. Uchwała wprowadza zakaz stosowania opału najgorszej jakości. Nowe piece wprowadzane do eksploatacji muszą od 1 maja 2018 r.  spełniać najbardziej rygorystyczne normy.

W myśl uchwały antysmogowej za paliwa najgorszej jakości uznano węgiel brunatny oraz paliwa produkowane z wykorzystaniem tego surowca, muły węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem, a także paliwa zawierające biomasę stałą o wilgotności powyżej 20 proc.

- Klienci już od lat są zainteresowani wyłącznie węglem z polskich kopalni – mówi Krystyna Ostojska, przedsiębiorca branży opałowej. - Węglem brunatnym ani innym opałem niskiej jakości nigdy nie handlowaliśmy.

Miałami węglowymi nie będzie można w ogóle palić od połowy 2020 r.. Do tego czasu będą mogły być kupowane jedynie przez przedsiębiorstwa, wykorzystujące je do działalności gospodarczej, wytwórczej w rolnictwie, ogrodnictwie czy też warzywnictwie.

- Od 4 listopada ubiegłego roku wydajemy klientom kopię świadectwa jakości węgla, potwierdzoną za zgodność z oryginałem – mówi jej wspólnik Włodzimierz Ostojski. - Robimy to nawet wtedy, gdy klient kupuje najmniejszą ilość, czyli 25-kilogramowy worek węgla. Przepisy nie zmieniły się jakoś radykalnie, bo już od dawna - na życzenie klienta mogliśmy pokazać świadectwo jakości każdego asortymentu zmagazynowanego na naszym placu. 

Kosztem tunera i ryzy papieru

- Władze teraz w szczytnym celu ochrony jakości powietrza, monitorują drogę opału z kopalni poprzez dilera, poprzez skład aż do kotłowni końcowego odbiorcy - zauważa inny przedsiębiorca z gminy Rzgów, proszący o zachowanie anonimowości. - Można teraz przecież skontrolować opał w kotłowni na podstawie faktur zakupu każdej partii węgla. Z tego powodu od stycznia bieżącego roku do składu opału należy udać się z dowodem osobistym. Przy zakupach powyżej 200 kilogramów muszę odnotować dane z dowodu osobistego. To jest zaprzeczenie RODO. Ludzie sugerują mi, że te dane ktoś mi wykradnie, żeby wziąć chwilówkę w parabanku. A ja te dane przechwuję w szafie zamkniętej na klucz, a w komputerze mozna sie zalogować tylko na hasło. Na szczęście nikt mi nie każe jeszcze kupować sejfu do przechowywania wrażliwych danych. 

Węgiel jest sprzedawany bez akcyzy np. klientom indywidualnym na potrzeby domowe, ale ten sam klient przedsiębiorca na ogrzanie swojego biura już płaci cene detaliczną z akcyzą. Ta różnica wynosi 30,46 złotych na tonie. Bez akcyzy opał nabywają właściciele szklarni, zaopatrzeniowcy przedszkola, szkoły. Z powodu tej akcyzy zwykły człowiek musi wypełnić zaświadczenie, czy kupuje na potrzeby domowe czy dla swojej firmy, instytucji. Na początku tego miesiąca, jeden ze składów opału zużył jednego dnia jeden tuner i ryzę papieru do drukarki komputerowej, żeby wydrukować niezbędne świadectwa jakości opału, zaświadczenia w sprawie akcyzy!

Gdzie zgłosić uporczywe palenie w piecu śmieciami:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi: ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź, tel.: (42) 633-33-43, fax: (42) 633-33-33, e-mail: sekretariat@wios.lodz.pl

Komisariat policji w Rzgowie: plac 500-lecia 6, 95-030 Rzgów, Tel. (42) 214 10 07, fax (42) 665 17 62

Cennik kar:

Zgodnie z art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska, nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w tzw. uchwale „antysmogowej” wiąże się z karą grzywny. Z Kodeksu wykroczeń wynika, że co do zasady grzywna wymierzana jest w wysokości od 20 do 5 000 zł, a w przypadku postępowania mandatowego z grzywną do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczenia określone w dwóch lub więcej przepisach 1 000 zł. Mandat może zostać nałożony przez policję, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Kontrolę jakości paliw stałych, składów węgla mogą przeprowadzić:  Krajowa Administracja Skarbowa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Państwowa Inspekcja Handlowa.

Niektóre przepisy prawa:
Kotły c. o. opalane paliwami stałymi, których eksploatację rozpoczęto po 30 kwietnia 2018 r. muszą posiadać Certyfikat „klasy 5” oraz Certyfikat „Ekoprojektu”.

Przewidziane zostały przepisy przejściowe dające czas na dostosowanie się do nowych regulacji:

- dla kotłów pozaklasowych tzw. „kopciuchów”, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018r., określono czas wymiany do 1 stycznia 2023 r.,

- dla kominków i pieców, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., określono czas wymiany lub dostosowania  instalacji do 1 stycznia 2025 r. (dostosowanie to ma polegać na ograniczeniu wielkości emisji pyłu do poziomu określonego w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1185)

Więcej o obowiązujących przepisach:
Ministerstwo Środowiska https://www.mos.gov.pl/
WIOŚ Łódź http://www.wios.lodz.pl/Rzgow,288
www.powietrze.lodzkie.pl

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
Na zdj. 1,2, 3 Włodzimierz Ostojski, na zdj. 4 Krystyna Ostojska
powrót