Seniorze, nie daj się oszukać! - Gmina Rzgów

Seniorze, nie daj się oszukać!

zdjęcie
Na mocy porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy komendantem głównym policji, prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - ruszyła kampania społeczna „Seniorze, nie daj się oszukać!”.
Sygnatariuszami porozumienia są: gen.insp. Jarosław Szymczyk,  komendant główny policji, Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Aleksandra Hadzik, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W 2017 roku na terenie Polski popełniono ponad 40 tysięcy przestępstw na szkodę osób starszych (65+). Były to przede wszystkim: kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże z włamaniem oraz oszustwa. Wśród metod działania sprawców oszustw jednym z najbardziej znanych jest oszustwo na tzw. „wnuczka” lub „policjanta”. Jednak w ostatnim czasie coraz częściej mówi się także o nadużyciach przy zawieraniu różnego rodzaju umów. Mogą to być umowy podpisywane na pokazach dedykowanych głównie seniorom, ale również umowy na dostarczanie mediów czy usług telefonicznych, które bywają zawierane w mieszkaniach. niestety okazuje się, że oferujący takie usługi są oszustami. Wykorzystują starsze osoby doprowadzając je do podpisania niekorzystnych umów. Takie działania mogą wypełniać znamiona przestępstwa.

Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości w tym zakresie. Kampania tworzona wspólnie przez instytucje mające na co dzień kontakt osobami starszymi ma w tym pomóc. Na jej potrzeby zostało przygotowanych przez UOKiK 350 tysięcy sztuk bezpłatnych informatorów oraz 3 tysiące plakatów. Materiały te będą dystrybuowane podczas spotkań przedstawicieli wymienionych instytucji z seniorami oraz dostępne w siedzibach ZUS i KRUS, czyli miejscach często odwiedzanych przez seniorów.

Żródło: policja
fot. przykładowe/Robert Stachnik
powrót